RodzinaRelacje z KobietamiWszystkie Wpisy

Jak budować silne więzi rodzinne?

Jak budować silne więzi rodzinne?

Jak budować silne więzi rodzinne
Jak budować silne więzi rodzinne

Jak budować silne więzi rodzinne? Wpis z mojej trzeciej książki – Męskie Przemyślenia 3 nad którą pracuję i która premierę będzie miała 11 Lipca 2024 roku.  Stephen Karpman, ekspert Analizy Transakcyjnej, przedstawił “Kontrakty Zaufania” – zasady, które mogą okazać się kluczowe dla zachowania zdrowia i integralności rodzinnych więzi. Oto one, przedstawione w nowym świetle, według filozofii damcidomyslenia.pl :):):):)


Jak budować silne więzi rodzinne:

 

Jak budować silne więzi rodzinne?

Aby zacząć budować silne więzi rodzinne, kobieta i mężczyzna, mąż i żona powinni  zawrzeć między sobą kilka paktów, których oboje będą przestrzegać i trzymać się ich podczas trwania związku / małżeństwa.

1. Pakt o niepodzielności:

 

W związku istnieje wiele niewidocznych umów, które kształtują nasze relacje. Jedną z nich jest pakt niepodzielności.

Co oznacza pakt o niepodzielności i czy on jest w praktyce?

Pakt niepodzielności to porozumienie między partnerami, w którym zobowiązują się do nieporzucania się nawzajem z byle powodu pod byle pretekstem. To oznacza, że oboje decydują, że rozwód  czy rozstanie nie jest rozwiązaniem problemów i nie rezygnują z wcześniejszych zobowiązań i obietnic. Takie porozumienie buduje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Chodzi o to, żeby  problemy były rozwiązywane wspólnie i w porozumieniu, a nie zamiatane pod dywan latami lub jedynym rozwiązaniem na problemy w związku było jego zakończenie, a nie wspólna naprawa.

Nie ukrywajmy, ale żyjemy w czasach, że dzisiejszym kobietom bardzo łatwo przychodzi zerwanie z byle powodu. Powodu, który można powiedzieć w bardzo łatwy sposób mógłby zostać rozwiązany, gdyby jedna i druga strona „usiadła do stołu” i ze sobą szczerze oraz zawczasu porozmawiała o problemach. Jednak kiedy nie ma rozmowy, nie ma odpowiedniej komunikacji w związku opartej na szczerości i szacunku, to nie ma również chęci na rozwiązywanie problemów, które nie znikają.  Nie znikają, tylko się nawarstwiają i z czasem wychodzą spod „dywanu”, gdzie były chowane tygodniami, miesiącami, a nawet i latami.

W takim wypadku, wiele kobiet po prostu od razu wali pozew o rozwód i tyle. Szczególnie tak się dzieje, kiedy są już spełnione jako kobiety, ponieważ mają dziecko, 800+ i inne dodatki. W takim wypadku facet i związek z nieprzepracowanymi problemami jest jej niepotrzebny, więc następuje kop w dupę, bez zbędnych sentymentów. Na kobiecie już nie ciąży piętno społeczne „rozwódy”, więc mają w tym zakresie większą odwagę, niż nasze matki i babki w przeszłości.

A w związku nie chodzi przecież o to!

W związku nie chodzi o rozstanie!

W związku nie chodzi o to, by co chwila wymieniać się na lepszy model!

W związku też nie chodzi o to, aby kisić się latami jak ogórki w słoiku i być ze sobą nieszczęśliwym, nie robiąc nic ku temu, aby ten związek naprawić.

W związku chodzi o to, że kobieta i mężczyzna mają oboje stwierdzić, że naprawdę zrobili wszystko co w ich mocy, aby wspólnie ten związek naprawić i przepracować trapiące go problemy, a nie rozstawać się z pierwszego lepszego powodu, który był w zasadzie do rozwiązania i przepracowania. Jeśli pomimo usilnych i wspólnych prób rozwiązania problemu, on nie zniknął, albo ciągle powraca jak bumerang, wtedy należy się rozstać i stwierdzić, że widocznie tak musiało być, a my jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Wtedy możemy się rozejść i iść dalej przed siebie, swoją życiową drogą.


2. Umowa o zachowaniu integralności rodziny:

 

Następnie mamy zachowanie integralności rodziny, które również jest istotne dla zdrowego związku. To umowa, że nie użyjemy groźby rozstania jako narzędzia szantażu w konflikcie. Nie krzyczymy pod wpływem emocji w kłótni coś w stylu:

-Wyprowadzam się!

-Odchodzę od Ciebie!

-Wracam do siebie!

-Moja matka mówiła, żebym się z Tobą nie wiązał! Miała rację!

Zachowanie integralności rodziny wzmacnia więzi i buduje zaufanie. Jest to o tyle ważne, że jak się powiedziało „A” czyli, że się wyprowadzasz, to trzeba powiedzieć „B” – czyli się wyprowadzić, a nie tylko straszyć. Musisz być konsekwentny w tym co robisz. Jeśli powiedziałeś, że odchodzisz od kobiety, to musisz to zrobić. Inaczej stracisz w jej oczach wartość pod postacią szacunku oraz autorytetu. Dodatkowo nie mieszaj nigdy w swój związek osób trzecich, takich jak wasi rodzice czy bliskie wam osoby. Wy się pogodzicie, ale niesmak zostanie.


3. Przymierze ochrony:

 

Przymierze Ochrony w relacji między partnerami to zobowiązanie do wzajemnej opieki, zarówno w kontekście zewnętrznego świata, jak i wewnętrznych emocji. Oto jak można rozwinąć te dwie kluczowe aspekty:

1. Zabezpieczanie przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi:

  • Partnerzy podejmują się wspólnego działania, aby chronić się nawzajem przed negatywnymi oddziaływaniami społecznymi, presją grupy czy stresującymi sytuacjami z zewnątrz. To może obejmować wspólne podejmowanie decyzji, aby unikać sytuacji, które mogłyby zagrażać stabilności lub spokoju emocjonalnego drugiej osoby.
  • W praktyce oznacza to np. wspólne ustalanie granic w relacji zewnętrznych osób, szukanie rozwiązań konfliktów, które minimalizują stres dla obojga, oraz wspieranie się nawzajem w trudnych sytuacjach, które mogą pojawić się na drodze.

2. Ochrona partnera przed własnymi złymi emocjami:

  • To zapewnienie partnerowi wsparcia i zrozumienia, kiedy doświadcza on trudnych emocji, takich jak gniew, smutek czy frustracja. Zamiast reagować na nie agresją lub ignorancją, partnerzy starają się zrozumieć, co sprawia, że druga osoba odczuwa takie emocje.
  • Może to oznaczać aktywne słuchanie, wspólne poszukiwanie rozwiązań czy nawet proponowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Ważne jest, aby partnerzy czuli, że mogą wyrażać swoje emocje w bezpieczny sposób, bez obawy przed osądzeniem czy odrzuceniem.
  • Kluczową częścią tej ochrony jest również samoregulacja emocjonalna – czyli umiejętność kontrolowania własnych reakcji na emocje partnera. Jeśli jeden partner czuje się zły, drugi stara się być oparciem, zamiast zaostrzać sytuację swoimi własnymi negatywnymi reakcjami.

4. Przymierze otwartości i szczerości w komunikacji:

 

Porozumienie Otwartości w relacji partnerskiej to istotna zasada, która buduje zaufanie i głębsze zrozumienie między partnerami. Oto jak te trzy punkty wpisują się w tę zasadę:

 1. Nie ukrywanie przed sobą żadnych spraw:
  • Partnerzy zobowiązują się do otwartości i uczciwości wobec siebie nawzajem. To oznacza, że nie trzymają dla siebie żadnych istotnych informacji, przemyśleń czy uczuć, które mogłyby mieć wpływ na relację.
  • Nie ukrywanie spraw oznacza również dzielenie się swoimi potrzebami, oczekiwaniami i planami na przyszłość. Dzięki temu partnerzy są w stanie lepiej zrozumieć siebie nawzajem i podejmować wspólne decyzje.

2.Dyskutowanie wszystkich problemów i trosk:

   • Otwartość obejmuje również gotowość do rozmowy o trudnych tematach i problemach, zamiast unikania ich lub tłumienia. Partnerzy podejmują wspólny wysiłek, aby rozwiązywać konflikty i rozważać różne perspektywy.
   • Istotne jest również rozmawianie o własnych troskach i lękach, aby partner mógł zrozumieć, co jest dla nas ważne i jak może nas wesprzeć.

3. Mówienie prawdy, nawet jeśli jest ona trudna:

  • Prawdziwa otwartość oznacza również gotowość do mówienia prawdy, nawet jeśli jest to trudne lub bolesne. To oznacza unikanie kłamstw czy manipulacji, które mogłyby zaszkodzić zaufaniu i relacji.
  • Mówienie prawdy w trudnych sytuacjach wymaga delikatności i empatii, ale jest kluczowe dla budowania autentycznej i trwałej więzi między partnerami.

5. Umowa radości:

 

Umowa Radości to zobowiązanie do tworzenia pozytywnych doświadczeń i budowania szczęśliwej relacji między partnerami. Obejmuje ona dbanie o życie intymne oraz zaspokajanie potrzeb i pragnień partnera. Oto jak te dwa aspekty wpisują się w to porozumienie:

 1. Dbanie o życie intymne i wspólne chwile:
  • Życie intymne jest ważnym elementem więzi między partnerami. Obejmuje ono nie tylko aspekt fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy.
  • Partnerzy podejmują się dbać o jakość swojego życia intymnego poprzez komunikację, eksplorację i budowanie więzi. To oznacza rozmowę na temat potrzeb i pragnień w tej sferze, otwartość na eksperymentowanie i próbowanie nowych rzeczy, a także wysiłek w tworzenie atmosfery zaufania i akceptacji.
  • Ponadto, wspólne chwile spędzone razem są kluczowe dla budowania więzi i wzmacniania relacji. Partnerzy zobowiązują się więc do tworzenia czasu na wspólne aktywności, które sprawiają im przyjemność i wzmacniają ich więź emocjonalną.

2. Zaspokajanie potrzeb i pragnień partnera:

  • Ważnym elementem udanej relacji jest troska o potrzeby i pragnienia partnera. To oznacza gotowość do słuchania i rozumienia, czego partner potrzebuje, oraz angażowanie się w działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb.
  • Partnerzy podejmują się wzajemnej troski i wsparcia, aby zapewnić sobie nawzajem satysfakcję i spełnienie. Mogą to być zarówno potrzeby emocjonalne, jak i fizyczne czy duchowe.
  • Kluczowe jest również otwarte wyrażanie swoich własnych potrzeb i pragnień, aby partner mógł lepiej zrozumieć, czego oczekujemy od relacji i jak może nas wesprzeć.

6. Konwencja gotowości do zmian:

 

Konwencja Elastyczności w relacji partnerskiej zakłada gotowość do zmian i adaptacji, co przyczynia się do elastyczności i trwałości związku. Oto kilka wskazówek dla pary, aby praktykować tę elastyczność:

 1. Porzucenie sztywnych postaw typu „nigdy”:
  • Związki są dynamiczne i ewoluujące, dlatego ważne jest, aby partnerzy byli otwarci na zmiany i unikali sztywnych postaw czy uprzedzeń.
  • Zamiast mówić „nigdy” lub „zawsze”, staraj się być elastycznym i otwartym na nowe pomysły, perspektywy i doświadczenia. Pamiętaj, że każdy związek rozwija się w różnych kierunkach, a elastyczność pozwala na dopasowanie się do tych zmian.
 2. Akceptacja, że związek to dynamiczny proces wymagający ciągłej pracy:
  • Żaden związek nie jest statyczny – wymaga on ciągłej uwagi, pracy i adaptacji do zmieniających się okoliczności i potrzeb partnerów.
  • Bądź świadomy, że będą trudne chwile i wyzwania, ale także możliwości do wzrostu i rozwoju jako pary. Pracujcie razem nad rozwiązywaniem problemów i wzmacnianiem waszej relacji poprzez komunikację i wspólne wysiłki.

Wskazówki dla Pary:

 • Regularnie rozmawiajcie o waszych oczekiwaniach i potrzebach: Regularna komunikacja pozwoli wam lepiej zrozumieć siebie nawzajem i dostosować waszą relację do zmieniających się okoliczności.

 • Bądźcie elastyczni w podejmowaniu decyzji: Zdrowa elastyczność oznacza gotowość do kompromisu i otwartość na różne pomysły i perspektywy.

 • Starajcie się być otwarci na zmiany: Zmiany mogą być trudne, ale często prowadzą do rozwoju i nowych możliwości. Bądźcie gotowi na adaptację do nowych sytuacji i okoliczności.

 • Pamiętajcie o wspólnej pracy: Związek to wspólna praca, dlatego ważne jest, abyście podejmowali wysiłki razem, aby utrzymać waszą relację silną i zdrową.


Z jaką kobietą zbudujesz silne więzi rodzinne?

 

Musisz wiedzieć, że nie  z każdą kobieta zbudujesz silne więzi rodzinne.  Nie każda kobieta zgodzi się na tego typu zasady i nie każda kobieta będzie się ich trzymała. Wszystko zależy od Twojej wartości jaką masz w jej oczach. Wszystko zależy od Twojego szacunku, zaufania, autorytetu, atrakcyjności. Również dużo zależy od tego jakie kobieta ma podejście do relacji damsko – męskich, jak była wychowywana, z jakiej pochodzi rodziny i jakimi osobami się otacza na co dzień.


 

 

 

5/5 - (1 vote)
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button