Wszystkie WpisyCiekawostki

Jak nie dać się oszukać podczas kupowania w sklepie i przez internet?

Cześć dziś poruszę temat tego jak postępować w przypadkach nieuczciwych sprzedawców -gdy jesteście konsumentami . Ta część wpisu będzie dotyczyć spraw konsumentów oraz zwrotów i rękojmi przy wadach rzeczy odbywających się na linii konsument-konsument , oraz przedsiębiorca -przedsiębiorca Do tych dwóch przypadków będzie się odnosił kodeks cywilny.

 

Dla zrozumienia tych pojęć przedstawiam ich definicję :

a)Konsument jest osobą fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Przykład -Franek zarabia na zmywaku i kupuje chleb w piekarni by go zjeść)jest konsumentem w tym przypadku)

b)Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu swoją działalność gospodarczą lub zawodową. (Przykład: właściciel piekarni sprzedaje chlebuś Frankowi)

Ustawa o prawach konsumenta reguluje tylko jedną sytuacją. Mianowicie gdy przedsiębiorca sprzedaje rzecz ruchomą konsumentowi(gdy jedną stroną jest konsument a drugą przedsiębiorca). Tą kwestię omówię później.

W dzisiejszym świecie ludzie dokonują zakupów w sklepach stacjonarnych , przez internet i na bazarkach u rolników czy placach targowych . Najwięcej problemów pojawia się w I i II przypadku , bo z rolnikami , czy bazarowymi biznesmenami ,handel odbywa się z ręki do ręki bez udziału paragoniku i kasy fiskalnej . Więc przypadki zwrotu krowy czy świni , nie występują za często. 🙂

Jakie problemy mogą się pojawić podczas kupienia np: butów w sklepie stacjonarnym ? Przykładowo Janusz lokalny przedsiębiorca -detalista  zakupił nowe buty sportowe do swojego biznesu ale po wypróbowaniu , tuż przy swoim bloku stwierdził , że jednak lipa i chce zwrócić , bo kolega dres ma podobne i niekoniecznie dobrze się w nich biega z towarem.

Niestety nie zauważył magicznego napisu przy kasie „zwrotów nie przyjmujemy”  i ma lipę butów nie zwróci (wyjątkiem jest rękojmia za wady o tym później) . Choć  gdy nie ma takiego napisu przy kasie  to sieciówki , najczęściej zgodzą się na zamianę na inny model , ze zwrotem szmalu -trudniej choć to kwestia negocjacji-i różnie jest z terminami zwrotu najczęściej to 30 dni.

Przy takich zakupach w sklepach stacjonarnych pamiętajcie by zabrać ze sobą paragon bez tego jest lipa i to do kwadratu:/
Najczęstszym sprawami przy zwrotach dotyczą rękojmi za wady fizyczne i prawne . A cóż to takiego zapytacie? Z pomocą przychodzi nam kodeks cywilny :

art 556 kc
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

art 556(1)
§ 1.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli (tu macie katalog przykładowych niezgodności towaru z umową -zwrot w szczególności wskazuje ,że nie jest to katalog wyczerpujący tylko przykładowy):

1)
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
(Przykład:  Zbyszek sprzedał Jankowi rolnikowi auto dostawcze do transportowania świnek do rzeźni bez chłodni w środku – zatem auto nie nadaję się do transportu mięsa -Janek ma prawo rękojmi)

2)
nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

(Przykład: Grażyna sprzedała Hance mrozo – odporne buty . Niestety po pierwszej wizycie na mrozie ,buty Hanki popękały i nie pojeździła na sankach . Hance przysługuje rękojmia)

3)
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

(Przykład: Janusz postanowił kupić spore ilości prezerwatyw od kolegi Donalda absolwenta prawa, bo wybiera się na studia . Niestety po rozpakowaniu okazało się , iż w większości są dziurawe . Januszowi przysługuje rękojmia tylko co do dziurawych gum 🙂

4)
została kupującemu wydana w stanie niezupełnym:

Przykład: Zdzisław kupił nielegalne oprogramowanie na bazarze od podejrzanego cudzoziemcy . Udało mu się je odsprzedać koledze Frankowi-informatykowi. Niestety oprogramowanie nie zawierało dokumentów potwierdzających jego legalność . Franek ma prawo do rękojmi.

Gdy już doszło do udowodnienia rękojmi w grę wchodzą 2 przepisy :
Art 560 kc :
§ 1.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2.
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeśli w grę nie wejdzie przepis powyższy zastosowanie znajdzie

art 561 kc
§ 1.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Pamiętajcie , że biegną tu terminy przedawnienia co do ruchomości macie 2 lata na zgłoszenie rękojmi , a przy nieruchomościach(wady prawne np:służebność , bądź obciążenie jej innym prawem osoby trzeciej, o której kupujący nie wiedział) aż 5 lat -zgodnie z art 568 kc. Jeśli przekroczycie te terminy sprzedawca podniesie zarzut przedawnienia w sądzie i macie po sprawie.

Zagadnienia dotyczące rękojmi uregulowane są od art 556 do 577 kc.  Gdy po obu stronach mamy przedsiębiorców w grę wchodzi rękojmia dla przedsiębiorców art 563-564 kc -oni między sobą mogą zmniejszyć , zwiększyć albo całkowicie wyłączyć rękojmie za wady oczywiście zgodnie z literą prawa – na podstawie art 558 kc -bo system bardziej ufa biznesmenom , którzy obracają towarem niż zwykłemu Januszowi kupującemu ten towar .

Pamiętajcie o powiatowych rzecznikach praw konsumenta do których możecie się zwrócić o darmową pomoc prawną w sprawach konsumenta (gdzie stronami sporu jest przedsiębiorca i konsument). Problemem jest się do nich dostać -bo do wszystkiego co tanie i darmowe jest spora kolejka w realu i przez internet  jak po karpia w Lidlu -choć warto próbować 🙂

Teraz pokażę wam najważniejsze kwestie dotyczące ustawy o prawach konsumenta -kilka artykułów -bo reszta zbędna dla przeciętnego konsumenta ,poza tym można doczytać w ustawie 🙂

art .Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
1)
obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
2)
zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
3)
zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
4)
zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Umową zawieraną na odległość jest np: zakup w sklepie internetowym czy na allegro od gościa , który ma firmę .
Umowę sprzedaży konsumenckiej zawieramy jako konsument, gdy np: kupujemy w sklepie stacjonarnym artykuły, spożywcze, przemysłowe, odzież, książki. Jak zatem widać są to czynności, które dokonywane są na co dzień.Tak w skrócie katalog pojęć macie w art 2 tej ustawy.

Sprzedaż konsumencka odnosi się jedynie do rzeczy ruchomych.

Tak więc przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie będzie objęta sprzedaż gruntów, budynków czy mieszkań (nawet jeżeli nabywa się je od developera). Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Wyłączenia od stosowania ustawy-art 4.

art 27 ust. o prawach konsumenta 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 i art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Pilnujcie tego terminu 14 dni -w art 28 tejże ustawy macie napisane od jakiego momentu ten termin biegnie. Ważna kwestia dotycząca promocji zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych . Odstąpienie od umowy ma takie skutki jakby umowa w ogóle nie została zawarta-wy zwracacie towar a przedsiębiorca pieniądze tak w gwoli wyjaśnienia.

Sprzedawca w sklepie stacjonarnym może także zastrzec, iż towary przecenione nie podlegają zwrotom, co w przypadku sklepu internetowego z pewnością zostałoby uznane za klauzulę niedozwoloną.

Teraz coś dla was darmowego na blogu . Od tego wpisu możecie mnie pytać o sprawy związane z prawem ,- na forum i blogu – a ja na nie odpowiem za darmo ,ale tylko tam.

Jeśli idzie o moje kwalifikacje to jestem absolwentem prawa pewnego znanego uniwersytetu w Krakowie -oraz posiadam kilkuletnią praktykę 🙂

Jeszcze jedna kwestia piszcie jakie tematy chcielibyście by zostały poruszone na blogu-to nam na prawdę bardzo ułatwia pisanie 🙂

Pozdrawiam , do następnego wpisu -cześć 😛

P.S

Dałem do myślenia?

Jeśli tak, to możesz mnie wesprzeć “małą czarną”, bo lubię brunetki :):) klikając w poniższy link:

Postaw mi – MAŁĄ CZARNĄ

Wszystko idzie na rozwój tego bloga – serwer, domena, autoresponder oraz na moją motywację do pisania. Muszę przecież mieć dużo energii, żeby pisać obszerne blogi takie jak ten, a to oznacza, że mała czarna jest wskazana :):) A tak serio, to będzie mi bardzo miło, że ktoś mnie docenił zgodnie z prawem wzajemności :):)

Rate this post
Pokaż więcej

14 Komentarzy

 1. A jak to sie ma do kupna np. samochodu. Powiedzmy , ze w komisie powiedzieli nam, ze autko nie wymaga wkladu finansowego, a po tygodniu okazuje sie, ze samochodem nie da sie jedzic i potrzebna jest wizyta u mechanika?

 2. Cześć dzięki za komentarz . Znajdą tu zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi jeśli
  1.wada wystąpiła w momencie sprzedaży , która nie jest efektem normalnej eksploatacji auta lub zapewniono nas , że jej nie ma .

  2.Komisant (czyli osoba która sprzedała nam auto przez komis art 765 kc)-umowa komisu. Na podstawie art 770 kc odpowiada za wady rzeczy -jeśli jesteś konsumentem w tej umowie.

  3.Możesz żądać obniżenia ceny , zwrotu pieniędzy bądź odstąpić od umowy .

  4.Jeśli po jednej stronie ,kupujący jest przedsiębiorcą i komisant po drugiej czyli też przedsiębiorca to znajdę zastosowanie przepisy kc. A jak konsument będzie kupującym to przepisy ustawy o prawach konsumenta .

  Tak z ciekawości czy w umowie była mowa o gwarancji?

 3. Czyli rozumiem, że kupując przez internet (allegro/sklep internetowy) mogę zwracać produkt bez podania przyczyny nieograniczoną ilość razy, aż produkt będzie spełniał moje oczekiwania, tak?
  Dzięki za ten wpis, bardzo przydatny!

   1. Hmm, czy w takim razie otworzenie pudełka np. z laptopem i rozcięcie naklejek z pudełka żeby dostać się do środka liczy się jako ślad użytkowania? Czy to dotyczy tylko samego produktu (laptopa)? Jeśli chodzi o tą kwestię, to każdy sprzedawca sam to stwierdza, czy jest to jakoś definiowane w ustawie o prawach konsumenta?
    Dzięki za odpowiedź!

    1. Słuchaj Mateusz jest to uregulowane w ustawie o prawach konsumenta art 34 ust 4:

     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy ust. 1 pkt 9.

     Możesz skorzystać z towaru w takim zakresie jakbyś to robił w sklepie stacjonarnym .

     Czyli w omawianym przykładzie dotyczącym laptopa . Możesz włączyć laptopa -ale jak wyleje ci się na niego herbata czy kawa to przy zwrocie będziesz musiał wyłożyć pieniądze za naprawę. Jednakże nie będziesz odpowiadał , jeśli laptop miał jakąś wadę fabryczną , czy nie będzie miał jakiejś części 🙂

  1. Antek jeśli idzie o sklep stacjonarny to na paragon część sklepów ci zwróci to co kupiłeś (kupujący konsument jest traktowany lepiej niż przedsiębiorca ,który coś sprzedaje/kupuje) -takie dyrektywy UE przyjęliśmy. Dlatego przedsiębiorcy między sobą rękojmie rozszerzają, zmniejszają i później się po sądach bujają z prawnikami bo od nich się więcej wymaga . A zwykły Janusz konsument , pewnie u Eli J w sprawie dla reportera ląduje bo nie ma kasy i prawników w walce z jakiś sklepem , koncernem :/

   Ja mówię część bo może być tak ,że przykładowo się pomyliłeś się co do produktu , kupiłeś inny niż chciałeś -on wad nie ma i sklepikarz pomimo tego towaru nie zechce przyjąć bo napisał sobie „reklamacji nie przyjmujemy” -a nawet bez tego stwierdzi , że ma na to wywalone bo trzeba było patrzeć -jak to stwierdzono kiedyś mojej koleżance gdy ciuch chciała zwracać 🙂

   Ja zawsze pytam czy można zwrócić ubranie/produkt jeśli się nie sprawdzi do 24 h -i część sklepikarzy na to idzie a część mi mówi saronaja 😀

   W czym jeszcze mogę wam pomóc :)?

 4. Ok art 568 kc § 1.
  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

  § 2Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1. Czyli 2 lata ma konsument w relacji z przedsiębiorcą-gdy coś nabywa.

  art 563-564 co do rękojmi ,gdy stronami są przedsiębiorcy -nawet jeśli utracisz uprawnienia jako przedsiębiorca co do rękojmi bo nie wyrobisz się z terminem , masz roszczenie odszkodowawcze z 566 kc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button