CiekawostkiWszystkie Wpisy

Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą i windykacją zgodnie z prawem cz.2 ?

Nie czytałeś pierwszej części o tym: jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą i windykacją? Jak nie, to zapoznaj się z pierwszą częścią wpisu:

https://damcidomyslenia.pl/jak-zabezpieczyc-sie-przed-egzekucja-komornicza-i-windykacja-zgodnie-z-prawem/

Dziś druga część wpisu o tym:

Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą i windykacją zgodnie z prawem

Tym razem będzie o tym jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą zgodnie z prawem – delektujcie się zatem 🙂
Gdy windykacja zawodzi na pomoc systemowi i wierzycielom przychodzi pan komornik.


Teraz przedstawię wam rodzaje tytułów egzekucyjnych :

a) Orzeczenie sądowe prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (należy do nich przykładowo: wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty);

b) Ugoda zawarta przed sądem (ugoda zawarta w toku postępowania cywilnego lub karnego, odpowiadająca wymogom pisma procesowego i przewidująca obowiązek świadczenia);
c) Orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (należą do nich postanowienia i nakazy zapłaty, jeżeli w ich treści będzie określony obowiązek świadczenia);


d) Wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, w tym orzeczenie wydane w arbitrażu międzynarodowym (stają się one tytułem egzekucyjnym, gdy sąd państwowy w postępowaniu klauzulowym stwierdzi ich wykonalność);
e) Ugoda zawarta przed mediatorem (po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem, jeżeli nadaje się do egzekucji sąd nadaje jej klauzule wykonalności);


f) Akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji
Oczywiście są to najczęściej pojawiające się tytuły egzekucyjne -wszystkich nie potrzeba wam znać bo i tak najczęściej pojawiające się to te z pkt a) i b) -ale edukacyjnie dorzuciłem też pozostałe 🙂

W sumie najlepszą radą by komornik nigdy cię nie  złapał- choć niezgodną z prawem podatkowym jest: pracuj tylko na czarno -przyjmuj tylko gotówkę (w strefie nieopodatkowanej) , nie miej żadnej własności rzeczy ruchomej/nieruchomości na siebie , mieszkaj w wynajmowanym lokum .Pytanie tylko ile jesteś w stanie tak wegetować bo życiem bym tego nie nazwał :)?


Miej na uwadze to , iż komornik to ostateczność gdy nie dogadałeś się z wierzycielem sam bądź za pośrednictwem windykatora i generalnie jest to droga instytucja –więc lepiej nie mieć długów i żadnych zobowiązań . Jednakże , gdy już posiadasz takowe długi -staraj się je spłacić z głową -tam gdzie są największe odsetki by uniknąć komornika , który sobie pobierze % od swojej „ciężkiej” pracy 😀


Pierwsza i podstawowa kwestia – komornik nie może zlicytować wszystkiego – bo ustawodawca ogranicza go w pewnych kwestiach. Przykładowo art 829 kpc -wskazuje takie wyjątki np: lodówka , pralka , pościel itd. Jak jesteś fanem telewizji i płaskich telewizorów to pamiętaj , że telewizorów z czarno-białym obrazem komornik zająć nie może 😀


Kolejne wyłączenia i ograniczenia spod egzekucji pojawiają się w art 831 kpc np: jest to świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów; czy też świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985);


Zalecam zapoznanie się z tą wiedzą i przeczytanie aż do art 843 kpc -bo nie będę kopiował wam tu przepisów skoro wystarczy samodzielnie się z nimi zapoznać -a w razie pytań udzielę odpowiedzi:).

 

Chciałoby się zadać pytanie na co najczęściej poluje komornik? -generalnie na dochody z pracy dłużnika. Po pierwsze koszta są niewielkie kilkadziesiąt zł od zapytania (mówimy to o skierowaniu prośby przez komornika o udzielenie informacji o sytuacji dłużnika w ZUS i skarbówce(które i tak ponosi wierzyciel).

Co do zasady komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście jeśli zarabiasz te 1633 zł netto na umowie o pracę to komornik nic ci nie weźmie , wyjątkiem są długi alimentacyjne – w takim przypadku nie ogranicza go kwota wolna od zajęcia. Komornik może zająć 50% naszego wynagrodzenia lub nawet 60%, w przypadku należności alimentacyjnych. Jeśli zarabiasz na „czarno” i sam budujesz swoją emeryturę to nic ci nie zostanie odebrane 🙂

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowie o dzieło bądź zlecenie , twoje wynagrodzenie może zostać zajęte w 100% co do zasady przez egzekutora-komornika. Wyjątkowo odstąpi od tego wtedy, kiedy umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, a jego zarobki z tego tytułu są regularne i stałe.

Czyli najlepsza opcją uniknięcia komornika w tej sytuacji jest dostawania minimalnego wynagrodzenia na umowie – a resztę kasy pod stołem hehe 🙂 – w sumie większość dłużników tak robi – ja tego nie polecam bo w mojej ocenie to nie etyczne .

Kolejnym ulubionym miejscem z którego komornicy zaspokajają wierzycielajest rachunek bankowy dłużnika .Co do zasady komornik zajmie cię wszystko powyżej – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku 1687,5 zł brutto, czyli około 1242 zł na rękę)-dotyczy tylko dłużników niealimentacyjnych .


Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zająć z konta właściwie całą wpływającą na nie kwotę zgodnie z art 1083 § 2:
Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Najwięcej gwiazdorzenia i sensacji jest przy zajęciach rzeczy ruchomych -nawet Ela ze „Sprawy dla reportera ” nieźle żyje z tych przedstawień. Przede wszystkim trzeba pamiętać , że komornik może zająć rzeczy ruchome dłużnika , które są w jego władaniu.

Jeśliby tylko , ruchomości dłużnika byłyby we władaniu osoby trzeciej, to komornik może je zająć wyłącznie wtedy, gdy osoba trzecia zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika„.
Ponadto egzekucja z ruchomości, będzie umorzona jeżeli otrzyma „niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika.”


Więcej szczegółów znajduje się w  kpc od art 844 . Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie wszystkiego na bliskich i wtedy nikt ci nic nie weźmie chyba , że się wyda iż coś kombinujesz.Są też takie radosne przepisy jak art. 814 kpc :
Otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń oraz przeszukanie rzeczy, mieszkania i odzieży dłużnika
§ 1.
Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.


Trzeba o tym pamiętać by dobrze się zabezpieczyć , jeśliby jednak coś zostało zajęte przez komornika co miałoby dla ciebie sentymentalną wartość , zawsze można odkupić tą rzecz na licytacji komorniczej ( I licytacja komornicza cena wywołania wynosi 75% wartości rynkowej przedmiotu licytowanego jeśli idzie o ruchomości , II licytacja komornicza to tylko 50 % wartości rynkowej.)

I na deser egzekucja z nieruchomości dłużnika. Nawet jeśli jesteś tylko współwłaścicielem a masz dług -to ten udział w nieruchomości może również zostać zajęty.Komornik ma obowiązek powiadomienia współwłaściciela danej nieruchomości o zajęciu. I wtedy współwłaściciel może się na to zgodzić , a może się na to nie zgodzić i wtedy komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela bądź umorzyć tę egzekucję.

Fakt zajęcia nieruchomości bądź jej udziału będzie odnotowany w księdze wieczystej. Po zajęciu komornik wystawia nieruchomość na licytację. Nieruchomości to w szczególności :dom , mieszkania , garaż działka.


By się przed tym uchronić można np: tak jak wcześniej mieć zapisane wszystko na rodzinę -odpowiednio wcześniej , żeby wam skargi Pauliańskiej nie wytoczyli 🙂 i wszystko przepadnie wtedy , albo mieć te zbytki wszystkie na fundację i też to nie będzie do ruszenia.


Oczywiście ja zawsze będę przekonywał was do tego byście nie mieli długów , w ostateczności można się bronić jak powyżej przed aparatem urzędniczo-biurokratycznym i mieć różne wyniki . Na dziś to było by wszystko poniżej , pozostawiam wam 3 ustawy z których możecie doczytać jeszcze więcej szczegółów. Dodam , że czekam na wasze pytania pod postem lub na facebooku , trzymajcie się ciepło , do następnego wpisu 😛

Więcej o zabezpieczeniach przed egzekucją możecie poczytać w poniższych ustawach:
o komornikach sądowych i egzekucji
– o kosztach komorniczych
– kodeks postępowania cywilnego.

Rate this post
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button