CiekawostkiWszystkie Wpisy

Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą i windykacją zgodnie z prawem cz.1 ?

Cześć , dziś opowiem wam trochę o tym:

Jak chronić się i zabezpieczyć zgodnie z prawem przed windykacją.

Temat ochrony przed egzekucją komorniczą poruszę w drugiej części wpisu za kilka dni.Będę rozwijał temat poruszony kiedyś przez tyaba:

  https://damcidomyslenia.pl/ku-przestrodze-dlaczego-ludzie-wpadaja-w-dlugi/

Ta wiedza pomoże wam uniknąć nie potrzebnego stresu , kosztów emocjonalnych i pieniężnych . Zgodnie z informacjami o stanie finansów Polaków , w ciągu czterech ostatnich lat ich zadłużenie wzrosło trzykrotnie-pewnie to ciemna strona programu 500+ :/.


Jak wylicza Krajowy Rejestr Długów, osoby w wieku pomiędzy 36 a 59 rokiem życia mają do oddania 28,5 mld zł. Wszystko ze względu na ciągły wzrost konsumpcji i zakupy na kredyt -sprzyja temu przede wszystkim życie ponad stan -maksyma ”zastaw się a postaw się” w pełni oddaję prawdę tej sytuacji faktycznej. Rekordzista ma do oddania aż 45,3 mln zł.


Jeśli jesteś w tym tych 25% Polaków, którzy nie mają absolutnie żadnego zadłużenia to przyjmij moje osobiste gratulacje i potraktuj ten wpis informacyjnie. Jeśli jesteś w tej drugiej grupie , co jest bardziej prawdopodobne , zapraszam do lektury 🙂

Zanim w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek egzekucji komorniczej , najczęściej wierzyciele(obojętnie czy są to banki , czy Providenty , lub osoby prywatne) korzystają z usług windykatorów .

Jak w każdej branży , również w tej trafiają się ludzie biznesu/interesu , którzy chcą rozwiązać problem długu w cywilizowany sposób , z drugiej strony są też pracownicy windykacji ze zwyczajami rodem z połowy lat 90′ .

Też słyszałem historie o windykatorach, z racji ukończonych studiów, jak odwiedzają dłużnika w obstawie smutnych panów , śledzą go , nękają  telefonicznie i słownie itd. W tej sytuacji zawsze można takiemu cwaniakowi zacytować przepis art 190 a kk Stalking:
§ 1.
Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.

W większości sytuacji to odstraszy potencjalnego dzięcioła , jednakże w sytuacji , gdy windykator jest hardcorem pozostaje zawiadomienie policji i prokuratury o powyższych okolicznościach .

Ponadto , windykatora masz prawo nie wpuścić do domu -i nawet on nie będzie się mógł obrazić na ciebie z tego powodu:). Nie masz obowiązku podawania mu swojego nr konta bankowego i innych danych wrażliwych. Państwowym organem egzekucyjnym jest tylko komornik , zgodnie z art 758 kpc :

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.

Jeśli oczywiście wpadłeś w długi przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie , bądź powinęła ci się noga w życiu- co czasem się zdarza możesz ogłosić upadłość konsumencką.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba nieposiadająca statusu przedsiębiorcy. Ponadto, jeśli  prowadziłeś  działalność gospodarczą ustawodawca przygotował odrębny tryb postępowania upadłościowego dla ciebie.

Przepisy ustawy o prawie upadłościowym , gdzie zawarta jest ta instytucja idzie ku lepszemu(ma być znowelizowana na korzyść dłużnika w 2019 r.) , bo na dzień dzisiejszy ty musisz udowodnić, że nie wpadłeś w długi umyślnie, bądź poprzez rażące niedbalstwo i nie stałeś się słupem 🙂 , po nowelizacji tak nie będzie. Oczywiście to nie jest tak, że sąd umorzy ci całe zadłużenie.

Dodatkowo musisz spełnić jeszcze przesłankę dotyczącą twojej osobistej niewypłacalności tzn. – , iż nie masz zdolności do regulowania swoich długów
Po drugie twoja zła sytuacja finansowa nie może być spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem.
Po trzecie jeśli w ciągu ostatnich 10 lat występowałeś o upadłość konsumencką to sąd oddali twój wniosek.

Po przedstawieniu przez ciebie wniosku i liczby wierzycieli , sąd opracowuje  plan spłaty  twojego zadłużenia – przez następne kilka lat – jeśli się z tego wywiążesz , pozostała część długu zostanie ci umorzona. I koło Fortuny kręci się na od nowa , zaczynasz od zera -choć generalnie ciężej będzie ci po tym fakcie dostać pożyczkę w banku -ale coś za coś.


Po akcie upadłości konsumenckiej , nie jesteś już męczony przez windykatorów. W momencie wydania postanowienia i ogłoszenia go w monitorze sądowym i gospodarczym wszelkie czynności windykacyjne muszą zostać zakończone. Nie możesz już otrzymywać monitów od windykacji i komornika, postępowanie egzekucyjne musi być umorzone, a spłatą zajmuje się syndyk.


Kolejną pułapką jaka jest zastawiana na dłużników rzeczywistych bądź potencjalnych , są kwestie związane z terminami przedawnień oraz z roszczeniami nieistniejącymi , którzy pracownicy windykacji lubią rozsyłać .

Pamiętajcie , że terminy przedawnień roszczeń przedstawiają się co  zasady ,następująco zgodnie z kc- art. 118:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.


Dla wyjaśnienia świadczenia okresowe to np: te z umowy o najem , czy co miesięczne alimenty 😀
Oczywiście są też krótsze terminy przedawnień rozsiane po kodeksie cywilnym i innych ustawach np:roszczenia z tytułu umowy sprzedaży , przedawniają się z upływem 2 lat.

Najczęściej firmy windykacyjne bazują na nieznajomości prawa i terminów przedawnień swoich dłużników . Przysyłają listownie bądź dzwonią o wpłatę kwoty pieniężnej w sytuacji , gdy roszczenie już się przedawniło , albo w ogóle nie powstało.


W sytuacji przedawnienia roszczenia nawet nie odpowiadajcie na te listy,telefony , jak sprawa trafi do sądu wystarczy podnieść zarzut przedawnienia i po sprawie (art 110-125 kc tu są uregulowania dotyczące przedawnień roszczeń i kwestii z tym związanych w razie pytań związanych z tą kwestią odpowiem. )


Niestety jak spełniliście świadczenie , które uległo przedawnieniu to już tych pieniędzy nie odzyskacie , zgodnie z art 411 kc pkt 3 : Przesłanki wyłączenia zwrotu świadczenia.
Nie można żądać zwrotu świadczenia:
3)jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu; ( i cały art 411 kc informuje nas o podobnych wyjątkach , gdzie nie można żądać zwrotu świadczenia)


Roszczenie nieistniejące to przykładowo takie , które nigdy nie powstało , bądź zostało spełnione. Z takim świadczenie będziemy mieli do czynienia , gdy ktoś mając wasze dane osobowe posłużył się nimi do wyłudzenia pieniędzy z umowy kredytu /pożyczki(umowa nie została podpisana przez stronę uprawnioną czyli przez was a kasa poleciała na konto Donalda :/)

Jeśli chodzi o windykację to by było wszystko na dziś. Temat ochrony przed egzekucją komorniczą zostanie poruszony na dniach , w razie pytań zadawajcie je pod wpisem albo na facebooku pisząc prywatną informację na mój profil- Dragon Marcin Durden– (zdjęcie z Temidą ).

Chcesz więcej? Przeczytaj drugą część:

https://damcidomyslenia.pl/jak-zabezpieczyc-sie-przed-egzekucja-komornicza-i-windykacja-zgodnie-z-prawem-cz-2/

Do usłyszenia do następnego wpisu , trzymajcie się mocno 😛

Rate this post

User Rating: Be the first one !
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button